گل سیکلامن و نحوه ی تکثیر و نگهداری آن

مشخصات کلی :  گل سیکلامن یا نگونسار با نام علمی “Cyclamen persicum” از خانواده “Primulaceae” گیاهی علفی و متعلق به

بیشتر بخوانید