نگهداری نخل ماداگاسکار

مشخصات کلی: نام علمی نخل ماداگاسکار Pachypodium می‌باشد. دو گونه معروف نخل ماداگاسکار Pachypodium lamerei و pachypodium geayi به دلیل

بیشتر بخوانید